Ewa Teofilewicz

email: aksedi_xl@wp.pl

tel. komórkowy: +48 603 387 773


Hodowla mieści się w Warszawie